Stemmen uit het verleden

Reyndert Husen

Reyndert Husen (1828-1907), nu vergeten, was in zijn tijd een gezaghebbend hoofdonderwijzer in de protestants-christelijke onderwijswereld. Jarenlang was hij hoofd van een gereformeerde lagere school in Utrecht. Daarnaast gaf hij leiding aan een normaalschool, waar in de avonduren en op zaterdagmorgen les gegeven werd aan toekomstige onderwijzers. Als lid van het hoofdbestuur van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers drukte hij zijn stempel op de koers van de vereniging. Hij was medewerker van De Christelijke Schoolbode en het Maandschrift voor christelijke opvoeding in school en huis, twee onderwijskundige periodieken.

Tekst: dr. L. (Leunis) van Klinken

 
....... Dit artikel staat in één van de nieuwste nummers van DRS-magazine. Wil je ook elke maand het blad op de mat hebben? Meld je aan voor een (proef)abonnement....

De volledige artikelen komen pas minimaal een maand na verschijnen op deze website beschikbaar.