Dyslexie de wereld uit

Als ervaringsdeskundige begrijpt Balt van Raamsdonk (83) waar een leerling met dyslexie tegenaan loopt. Hij heeft in zijn beperking zijn roeping herkend. Woorden krijgen een herkenbaar ‘gezicht’ dankzij de pre-leesmethode Alfabedding die hij heeft ontwikkeld. Het ‘gezicht’ wordt bepaald door de volgorde van letterbeelden. In Alfa-bedding wordt om het letterbeeld concreter in de visuele voorstelling te laten beklijven de tast als hulpmiddel gebruikt.

Tekst: Mettie de Braal

 
....... Dit artikel staat in één van de nieuwste nummers van DRS-magazine. Wil je ook elke maand het blad op de mat hebben? Meld je aan voor een (proef)abonnement....

De volledige artikelen komen pas minimaal een maand na verschijnen op deze website beschikbaar.