Speciaal onderwijs

DRS 2017-9

Het speciaal onderwijs is al sinds mijn vroegste herinneringen in mijn blikveld. Toen ik zeven was, werd mijn vader directeur van een van de eerste reformatorische scholen voor speciaal onderwijs. We mochten vaak mee naar hoogtijdagen van de school en soms zomaar tussendoor. Een beetje eng was dat wel, want er liepen soms kinderen door de gang die er apart uitzagen en onvoorspelbare dingen deden. Mijn kinderfeestjes waren in de gymzaal van de school.
Later heb ik stage gelopen op de ‘school van mijn vader’. Het was eigenlijk een soort bijbaantje. Met vijf pubers met leer- en gedragsproblemen mocht ik sporten en tuinen onderhouden (of ze in het zmlk, vso, mlk, lwoo, PrO, of nog anders zaten, is me even ontschoten. Het voortdurend veranderen van die afkortingen lijkt me niet echt toegesneden op deze doelgroep). Dat viel niet mee. Verschillende keren stond ik met zweet in de handen als de jongens elkaar in de haren wilden vliegen of weg wilden rijden in de bus waarvan ik in mijn naïviteit hen de sleutel had gegeven om ‘m ‘alvast open te maken’. Je leert snel, zullen we maar zeggen.
Wat ik vooral onthouden heb van die stage is de liefde en inzet van de leerkrachten voor deze moeilijke groep. Ik hoop dat in de artikelen van dit themanummer die liefde en inzet terug te lezen is.


Artikelen

'Mediaopvoeding bestaat niet'
Veel ouders maken zich zorgen over het mediagebruik van hun kinderen. Ze vragen zich bezorgd af of ze tegenwicht kunnen bieden. ‘Dat kunnen ouders z.... lees meer>>>
'Omdat de christenen de strijd voor eigen scholen hebben gewonnen'
Kinderen van groep 6 iets leren over onderwijsvrijheid? Kan dat eigenlijk wel? Op de Rehobothschool in Geldermalsen menen ze van wel. Daar draaiden .... lees meer>>>
Christelijk leiderschap; bestaat dat?
Met dit essay rijg ik een nieuwe kraal aan het langlopende debat over het thema christelijk leiderschap. Hebben christen-zijn en leiderschap nu ve.... lees meer>>>
Geknutselde kikkers van honderd euro
Een kikkertong oprollen, de kikkerogen uitknippen … De leerlingen uit groep 4 van het speciaal onderwijs (so) in Barendrecht zijn enthousiast bezig .... lees meer>>>
Thea Kool
Middeleeuws pedagoog voor leidinggevenden Benedictus van Nurcia
We leerden ze allemaal keurig op een rij, de tijdperken in de westerse geschiedenis: oudheid, middeleeuwen, vroegmoderne tijd en moderne tijd. Maar .... lees meer>>>
Ook met passend onderwijs past het gewoon niet
Dagelijks draait een aantal busjes de parkeerstrook van de Speciale Scholen Kapelle op om het overgrote deel van de leerlingen af te leveren. Sommig.... lees meer>>>
Opleiden voor de arbeidsmarkt
Praktijkonderwijs, het hoort bij het voortgezet onderwijs, maar zit meestal in een gebouw apart. Wat is het eigenlijk? Welke leerlingen zitten er en .... lees meer>>>
G.P. (Gijsbert) Vonk
Persoonsgegevens van leerlingen op straat
Je kunt geen krant openslaan of er staat wel een bericht in over een organisatie die onzorgvuldig is omgegaan met de aan haar toevertrouwde persoons.... lees meer>>>
Prof. Siebren Miedema over pedagogiek en burgerschap
‘Opvoeding moet een doel hebben’, vindt prof. dr. Siebren Miedema. De emeritus hoogleraar algemene pedagogiek en godsdienstpedagogiek hield zich zijn.... lees meer>>>
Toekomstgericht onderwijs
ZML De Rank in Barendrecht heeft meer dan 140 leerlingen. Directeur Jan Voorthuyzen is daar blij mee. ‘We hebben nu zo veel mogelijkheden om de leer.... lees meer>>>
Maarten Molenaar

Terug naar overzicht nummers