Redactie

Het onderwijsblad DRS-magazine wordt gedragen door de VGS, Driestar Educatief en de RMU. Leden van de sector onderwijs GOLV van de RMU ontvangen het blad automatisch. Iedere belangstellende kan een abonnement nemen of een proefnummer aanvragen. Gebruik het abonnee-formulier ook om adreswijzigingen door te geven.
Voor algemene vragen over deze website kun je contact opnemen met de webmaster.


De redactie bestaat uit de volgende personen.

• C. (Christiaan) IJ. Bijl BSc C.Bijl@drs-magazine.nl
• Anneke Bregman-de Groot A.Bregman@drs-magazine.nl
• Henrieke van Dam
• Thea Kool
• Cora Mallegrom
• Maarten Molenaar
• G.P. (Gijsbert) Vonk (hoofdredacteur) G.Vonk@drs-magazine.nl